EU Support

Įgyvendintas UAB Refra gamybinių pajėgumų optimizavimo bei plėtros investicijų projektas

2015 m. Rugsėjo 30 d.

UAB Refra – šaldymo įrangos gamybos lyderė šalyje bei viena pirmaujančių įmonių produktų iš lakštinio plieno gamybos srityje, gaminanti plataus asortimento produkciją, atsižvelgiant į bendrą rinkos poreikį bei individualius klientų pageidavimus – sėkmingai baigė projekto “UAB „REFRA“ gamybinių pajėgumų optimizavimo bei plėtros investicijų projektas” (Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-06-K-02-042) įgyvendinimą.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Lietuvos 2007 – 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-06-K Invest LT-2. Bendra projekto vertė siekė 3,33 mln. Eur, iš kurių ES skirta parama sudarė 1.666,37 tūkst. Eur. Visos projekto investicijos buvo skirtos moderniai technologinei įrangai įsigyti.

UAB Refra įgyvendino pagrindinį projekto uždavinį – atlikti esminį gamybos proceso pertvarkymą išplečiant technologinius pajėgumus, įdiegiant į bendrą gamybos proceso schemą integruotus modernius ir inovatyvius įrengimus, kurių pagalba gaminami aukštesnės pridėtinės vertės, geresnių kokybinių parametrų, išskirtinių vartotojiškų charakteristikų bei platesnio asortimento produktai. Projekto dėka sustiprinus įmonės technologinius pajėgumus, sukurtos prielaidas pagrindiniam įmonės tikslui vidutiniu laikotarpiu įgyvendinti – didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos apimtis, rinkai pateikti naujus produktus, maksimaliai patenkinti eksporto rinkų paklausą energijos išteklius tausojantiems šaldymo įrenginiams, tokiu būdu didinant konkurencingumą tarptautiniu mastu.

Projekto dėka vystoma šalies aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sektoriaus plėtra, kuriamos naujos darbo vietos. Dėl didelio investicijų poreikio be išorinės finansinės paramos įmonė projekto pilna apimtimi nebūtų įgyvendinusi, investicijos būtų užsitęsusios, o tai sumažintų galimybę efektyviai didinti verslo produktyvumą ir eksporto plėtrą.

UAB „Refra“ įgyvendino eksporto plėtros projektą į ES rinkas

2015 m. balandžio 23 d.

UAB „Refra“ baigė įgyvendinti projektą pavadinimu “UAB “REFRA” dalyvavimas parodose ir eksporto plėtra Europos Sąjungos rinkose”, iš dalies finansuotą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės“. Įmonė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki 24.625,81 EUR nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), o paramos suma turėjo siekti 36.938,14 EUR. Bendra 18 mėn. trukmės projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūrą sudarė 61.563,95 EUR.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė sudalyvavo tarptautinėse parodose Švedijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Dalyvaudama parodose UAB “Refra“ pristatė savo produkciją ir paslaugas, išplatino projekto metu parengtą rinkodaros medžiagos komplektą, kurio dėka buvo plačiau skleidžiama informacija apie įmonės produkciją ir ieškoma potencialių klientų bei tarptautinėse rinkose didintas įmonės žinomumas.

Tikimasi, kad aktyvus dalyvavimas tarptautinėse parodose dar labiau sustiprins įmonės esamas rinkos pozicijas, padidins esamų užsakymų skaičių, išplės verslo bendradarbiavimo galimybes tikslinėse užsienio rinkose.

UAB „Refra“ įgyvendino eksporto plėtros projektą į NVS rinkas

2015 m. balandžio 4 d.

UAB „Refra“ baigė įgyvendinti projektą pavadinimu “UAB “REFRA” dalyvavimas parodose ir eksporto plėtra rytų rinkose”, iš dalies finansuotą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės“. Įmonė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki 28.623,84 EUR nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), o paramos suma turėjo siekti 42.935,76 EUR. Bendra 13 mėn. trukmės projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūrą sudarė 71.559,60 EUR.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė sudalyvavo tarptautinėse parodose Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Kazachstane ir Azerbaidžane. Dalyvaudama parodose UAB “Refra“ pristatė savo produkciją ir paslaugas, išplatino projekto metu parengtą rinkodaros medžiagos komplektą, kurio dėka buvo plačiau skleidžiama informacija apie įmonės produkciją ir ieškoma potencialių klientų bei tarptautinėse rinkose didintas įmonės žinomumas.

Tikimasi, kad aktyvus dalyvavimas tarptautinėse parodose dar labiau sustiprins įmonės esamas rinkos pozicijas, padidins esamų užsakymų skaičių, išplės verslo bendradarbiavimo galimybes tikslinėse užsienio rinkose.